Tuesday 12th September 2023

#zSOPuj to - czyli jak szybciej uczynić pracownika samodzielnym?

#zSOPuj to - czyli jak szybciej uczynić pracownika samodzielnym?

Pamiętam każdy pierwszy miesiąc mojej pracy w nowym hotelu 🌶️ (a było ich w sumie 7).

A że co hotel, to obyczaj, w każdym z nich proces onboardingu wyglądał inaczej.

OD

👉 2-dniowych szkoleń wstępnych, podczas których management opowiadał nowym pracownikom zebranym w sali o misji, celach, wartościach, regulaminie organizacji, zasadach bezpieczeństwa etc., po których rozpoczynało się szkolenie stanowiskowe w dedykowanym dziale,

AŻ PO

👉 program szkoleń wstępnych z kategorii „free style” i naukę wszystkiego „w boju” przy wsparciu kolegów z działu, którzy nie zawsze mogli lub też chcieli z pełnym entuzjazmem angażować swój czas w nauczanie „nowego” i odpowiadanie na miliony — z ich punktu widzenia oczywistych pytań.

Bez względu na formę wdrożenia, jedno było niezmienne – pragnienie, aby jak najszybciej czuć się na swoim stanowisku w pełni samodzielnym i „użytecznym” 🚀

Szczególnie jeśli pracuje się front of house – czyli w bezpośrednim kontakcie z gośćmi. Nic to bowiem fajnego, kiedy na zadanie przez gościa pytanie musisz odpowiedzieć „nie wiem, dopiero się uczę”.

🔴 Dla każdej organizacji proces wdrożenia nowego pracownika to koszt, a jego wysokość zależy nie tylko od jakości tego procesu, lecz także od jego sposobu i czasu trwania.

Tradycyjny proces szkolenia 1:1 to koszty zarówno trenera, jak i pracownika:

👉 trener poświęca czas na przeprowadzenie szkolenia, co oznacza, że nie może równolegle w pełnym wymiarze wykonywać swoich obowiązków;

👉 nowy pracownik, który dopiero się uczy, nie jest w stanie efektywnie pracować samodzielnie do momentu, kiedy nie będzie czuł się pewnie.

🎯 Jednym z rozwiązań, które pozwala na usprawnienie procesu szkolenia wdrożeniowego w hotelach, jest wykorzystanie mobilnej platformy.

🎯 Taka platforma może zawierać video instrukcje i materiały szkoleniowe, które są łatwe w użyciu i dostępne dla każdego pracownika w dowolnym miejscu i czasie.

🎯 Zaletą takiej platformy jest to, że pozwala hotelowi na znaczne oszczędności czasu, a więc i kosztów związanych ze szkoleniem każdego nowego pracownika.

🎯 Mobilna platforma szkoleniowa może również zawierać quizy i testy, które pozwalają na ocenę postępu w nauce. Dzięki temu można łatwo monitorować proces wdrożenia i upewnić się, że nowy pracownik przyswoił niezbędne umiejętności i wiedzę.

🎯 Korzystanie z mobilnej platformy szkoleniowej powoduje, że RAZ zbudowana baza wiedzy powtarzalnie służy każdemu nowemu członkowi zespołu, co usprawnia proces onboardingu i optymalizuje jego koszty.

🎯 Poprawia także na komfort pracy doświadczonych członków zespołu, którzy dzięki dostępnym narzędziom angażują mniej swojego czasu w szkolenie nowej kadry, a tym samym mogą lepiej skupić się na swoich obowiązkach.

A jak wygląda system onboardingu w Waszych hotelach❓

 

 

Izabela Plucińska-Dalnodar

hotelarz | współtwórczyni SOPit15⭕ | partnerka w Studio Alpina Hospitality Professionals 📌 | ekspertka ds. gastronomii i konceptów kulinarnych 🌶 | mentorka młodych talentów w branży hospitality

https://www.linkedin.com/in/izabelapdalnodar/